17 Kasım 2018 Tarihli RG de yayımlanan AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı için tıklayınız.
3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğleri.
31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)
Devamı için tıklayınız.
16 Ekim 2018 Tarihli ve 30567 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler
Devamı için tıklayınız.
26 Eylül 2018 Tarihli ve 30547 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31)
Devamı için tıklayınız.
15 Ağustos 2018 Tarihli RG de yayımlanan 21,22,23 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları
Devamı için tıklayınız.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51